Ferdiggjøring av driving rangen på Finnkroken Golfpark

Postet av Midt-Troms Golfklubb den 14. Mai 2024

Hei, og vel møtt (snart) til en ny sesong hos Midt-Troms Golfklubb på Finnkroken Golfpark.

Som de fleste sikkert fikk med seg forrige sesong, ble det påbegynt et arbeid med å gjøre driving rangen mere lettdrevet. Det skal monteres 8 meter høye nett på begge langsidene av rangen, samt et 6 meter høyt stopp-nett ved ca. 180 - metersmerket. Dette for at minst mulig baller skal havne i skogen. M.a.o. for å få et mindre område å samle inn baller på – og forhåpentligvis en mere lettdrevet range.

Det skal bygges - og monteres – (skrå)vanter på langsidene, og ved stopp-nettet. Materialer er kjøpt inn, og i den anledning inviterer vi våre medlemmer til dugnad. Vi skal holde til i/ved lagerhallen nede ved treningsområdet. Maler er laget, både for å produsere «knekter» til vantene, og skru vantene sammen i moduler på 3,90 meters lengder. Samlet lengde for vantene er 340 meter. Så; dette er et stort prosjekt, og vi vil trenge godt med folk.

Første dugnad er onsdag 22. mai kl. 09.00

Geir Lillegård, som har laget malene, vil da gi en innføring mht. produksjon av vantene.Vi vil, etter hvert som arbeidet kommer i gang, kunne møtes på dugnader både på dagtid og etter-middags/kveldstid. Vi ser for oss er arbeidsgjenger på minimum 1-3 personer, (gjerne inntil 4-5), men dette finner vi ut av etter hvert.

Verktøy som trengs:

  • Skrutrekker med bitz 20 og 25
  • Kapp-/gjerde-sag, som sager 3’’ planker (7.2 cm). Fint om den/de som har en slik sag melder fra om dette. Hvis ingen har en slik, må vi låne/leie

Etter at vantene er ferdig produserte, vil disse – samtidig som nettene henges opp – bli montert på driving rangen. Så lenge produksjonen av vantene pågår, vil rangen være åpen for trening. Under selve monteringen av vantene og nettene, må rangen i kortere perioder måtte være stengt, noe som vil bli kunngjort på Facebook. Vi prøver å koordinere dette arbeidet slik at rangen er minst mulig stengt.

Dersom du kan tenke deg å være en del av dugnadsgjengen, så send SMS til 934 40 878, så lager vi en intern samarbeidsgruppe etter hvert, mest sannsynlig på Messenger.

Da møtes vi etter hvert på Finnkroken😊

For dugnadskomiteen:           Bjørnar Uteng

                                               934 40 878

                                               bjute@online.no


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.