Klubbhistorikk

Midt-Troms Golfklubb (MTGK) ble stiftet 28. januar 2002 med formål å utvikle golfsporten i Midt-Troms. Klubben medlemsmasse ligger på ca 130. I starten hadde klubben drivingrange, treningsanlegg og 6-hullsbane på Lunde i Sørdalen, Bardu. En 9-hullsbane ble planlagt der, men ble skrinlagt i 2006.

En langsiktig leieavtale er inngått med eier av Finnkroken Gård. Banen ligger ca. 17 km. nord for Setermoen og  ca. 10 km sør for Andselv tett inntil E6. Kjøretiden fra Bardufoss Flyplass (med direkterute til og fra Oslo) er 10 minutter.   Hovedmålet ble å tilrettelegge, planlegge og bygge en 9-hulls golfbane med internasjonale mål, samt treningsområde som inkluderer bl.a. drivingrange, puttinggreen og treningsbunker.

Anlegget ble bygget med hjelp av Bardu kommune, tippemidler og dugnadsinnsats fra klubbens medlemmer og andre. Banen ble åpnet for allment spill 13. juli 2013, men den offisielle åpningen av banen var  Åpningsturneringen 24. aug. 2013. Frem til banen i Bardu sto ferdig, var det Narvik Golfklubbs fantastiske skogsbane i Skjomen som var hjemmebanen for Midt-Troms Golfklubb.