Personvern

DokumentMålgruppe og handlingEndretEndret av
Personvernerklæring Midt-Troms GolfklubbAll medlemmer.
23.04.2023Stig Håkon Thoresen
IT-instruks og instruks om behandling av personopplysninger for Midt-Troms Golfklubb
Medlemmer med verv signerer på at de har lest og forstått instruksen.23.04.2023
Stig Håkon Thoresen
Sletteinstruks for Midt-Troms Golfklubb
Medlemmer med verv.
23.04.2023
Stig Håkon Thoresen
Samtykkeerklæring – til foto, video og lydopptak (barn)
Alle medlemmer signerer på at de har lest og forstått erklæringen.
23.04.2023
Stig Håkon Thoresen
Samtykkeerklæring – til foto, video og lydopptak (voksne)
Alle medlemmer signerer på at de har lest og forstått erklæringen.
23.04.2023
Stig Håkon Thoresen