Oversikt over bunkerfaddere på Finnkroken


Hull

Greenbunker

1

Inger og Øyvind

2

Geir Lillegård

4

Bente og Are

5

Hans-Tore

6

Roar

7

May og Terje

8

Torbjørn

9

Mads Eivind