Oversikt over bunkerfaddere på Finnkroken


Hull

Greenbunker

Fairwaybunker

1

Inger og Øyvind 


2

Geir L.

Mangler fra juli 2021 !! 

4

Remo


5

Hans-Tore 


6

Roar 


7

May og Terje 


8

Torbjørn


9

Mads E.