Regler og banekontroll


Regler for spill på Finnkroken Golfpark

 

  1. Du må være medlem i en golfklubb og inneha gyldig medlemskap i denne klubben. Da er du også forsikret gjennom NGF hvis et uhell skulle oppstå.
  2. Du skal registrere starttid i Golfbox før du starter runden. Greenfeeboken brukes som reserveløsning hvis Golfbox systemet er nede. Hvis starttider er blokkert så er det pga pågående turneringer, kurs eller vedlikehold på banen.
  3. Har du ikke har spillerett, må du betale greenfee før du starter runden.
  4. Det er ikke tillatt at to eller flere spillere deler én greenfee, eller at klubbens medlemmer låner bort sin spillerett under andre forutsetninger enn det som er beskrevet under medlemsbetingelser.
  5. Du er forpliktet til å gjøre deg kjent med Sikkerhetsbestemmelsene på golfbaner i Norge før du starter runden!


Kontroll på Finnkroken Golfpark

 

  1. For å sikre at alle som benytter banen har gyldig greenfee og medlemskap i en golfklubb, vil vi gjennomføre jevnlige kontroller på banen.
  2. Spillere som urettmessig er på banen, må gjøre opp for seg etter kontrollørens anvisning. Bortvisning fra banen vil også bli vurdert.
  3. Det er ikke tillatt å spille med driving range baller, og dette vil medføre bortvisning fra banen.