Lokale regler (versjon 2023.2)

 1. Alle veier, skilt, avstandsmerker, siktestake på hull 18 og bjella på hull 7/16 er uflyttbare hindringer, fritak etter regel 16.1.
 2. Gule, røde og blå merkestaker er flyttbare hindringer. Regel 15.2.
 3. Dersom en spiller ikke vet om hans eller hennes ball er i straffeområdet på hull 18, kan spilleren spille en provisorisk ball ved å bruke enhver av de følgende fritaksmulighetene:
  • slag-og-lengde,
  • bakover-på-linjen eller,
  • hvis den er i et rødt straffeområde, sideveis fritaksmuligheten (se regel 17.1d)

   Straff for brudd på lokal regel: Generell straff

 4. Når en spillers ball ikke er funnet (mistet ball) eller den er kjent eller så godt som sikkert å være utenfor banen (out of bounds), kan spilleren fortsette på følgende måte i stedet for å fortsette etter slag og lengde.

  Med to straffeslag kan spilleren ta fritak ved å droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i dette fritaksområde (se regel 14.3 og vedlagte bilder):

  To anslåtte referansepunkter:

  a) Referansepunkt for ball:
  Punktet der den opprinnelige ballen er anslått å ha:
  • Kommet til ro på banen, eller
  • Sist krysset banegrensen for å gå utenfor banen.

  b) Referansepunkt for fairway:
  Punktet på fairway på hullet som spilles som er nærmest ballens referansepunkt, men ikke nærmere hullet enn ballens referansepunkt.

 5. Mistet ball

  Ball utenfor banen (Out of Bounds

  Ved bruk av denne lokale regelen betyr «fairway» alle områder med gress i det generelle området som er klippet i fairwayhøyde eller lavere.
  Denne lokale regelen er ikke tilgjengelig hvis det er spilt en provisorisk ball.
  Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a

 6. Det er ballplassering på green dersom et hullokk er i puttelinja (inntil et utbrettet scorekort).
 7. Droppsone ved utslag i rødt når man spiller hull 4/55.
  Som en ekstra fritaksmulighet for straffeområdet på hull 4/55, ved å legge til et straffeslag, kan en spiller droppe en ball i droppesonen.
  Droppesonen er utslag 4/45. Droppesonen er et fritaksområde etter regel 14.3.
  Straff for å spille ball fra et feil sted er brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.
 8. Hull 5/14:
  Når en ball sist krysset grensen til rødt straffeområde på hull 5, har spilleren en ekstra fritaksmulighet og kan med ett straffeslag droppe en ball på motsatt grense av straffeområdet.
  Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

Midlertidige regler 

Ballplassering
Når en spillers ball ligger i en del av det generelle området klippet i fairwayhøyde eller lavere, kan spilleren plassere ballen innenfor en scorekort lengde.
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

Annet

Staker angir avstand til senter green; rød= 100m, gul=150m

Plater i fairway angir avstand til forkant green; rød=100m, gul=150m

Raker skal ligge i bunker. Kjør ikke over green, tee eller mellom green og bunker.
Ta med en pose med sand fra stativet på hull 1 og fyll i de plassene man slår opp torv. Reparer gjerne annen skade dersom du oppdager slike. 

Hull 7/16: Ring i bjella i siste dogleg ca. 100 før green, slik at spillere bak vet at det er Ok å slå. Er du som spiller usikker på om det er spillere i fairway, så må du sjekke ut dette visuelt. 

Slipp gjennom raskere spillere.