Sammensetning av styret og komiteer etter årsmøtet 23. mars 2022


Styretstyret(a)midttromsgolf.no


Leder
Stig Håkon Thoresen908 82 108
Nestleder
Christian Bye Berg982 66 754

Kasserer
Lena Teigen920 48 030

StyremedlemJarle Hegstad917 13 636
Styremedlem
Terje Solstad957 94 777
Styremedlem
Bjørnar Uteng
934 40 878

StyremedlemRemo Koth Johannessen
478 47 444
VaramedlemSteve Prince477 57 075
Turneringskomite
turnering(a)midttromsgolf.no


LederRoy Christiansen


MedlemHans Tore Asphaug


MedlemOlav Bjørkli

VTG/Handicapkomite
handicap(a)midttromsgolf.no


LederRemo Koth Johannessen


MedlemJoakim Jensen

MedlemEirik Løvli

MedlemEven Ingebrigtsen

Markedskomite
marked(a)midttromsgolf.no


LederBjørnar Uteng


MedlemEinar Fossbakk

Klubbhuskomite
klubbhus(a)midttromsgolf.no


LederJarle Hegstad


MedlemTonje Prince


MedlemLena Teigen

KontrollutvalgLederKåre Edvardsen


MedlemØyvind Lorentsen


VaramedlemGeir Lillegård


ValgkomiteLederEldar Løkseth

VaramedlemMads-Øyvind Estensen