Sammensetning av styret og komiteer etter årsmøtet 23. mars 2022


Styretstyret(a)midttromsgolf.no


Leder
Stig Håkon Thoresen908 82 108
Nestleder
Ole Fredrik Eriksen962 36 410

Kasserer
Lena Teigen920 48 030

StyremedlemJarle Hegstad917 13 636
Styremedlem
Christian Fossland974 19 461

Styremedlem
Bjørnar Uteng
934 40 878

StyremedlemRemo Koth Johannessen
478 47 444
VaramedlemMerete Opsanger402 32 777

Turneringskomite
turnering(a)midttromsgolf.no


LederRoy Christiansen


MedlemHans Tore Asphaug


MedlemSteffen Olsen

VTG/Handicapkomite
handicap(a)midttromsgolf.no


LederRemo Koth Johannessen


MedlemJoakim Jensen

MedlemEven Ingebrigtsen

Markedskomite
marked(a)midttromsgolf.no


LederBjørnar Uteng


MedlemEinar Fossbakk

Klubbhuskomite
klubbhus(a)midttromsgolf.no


LederJarle Hegstad


MedlemTonje Prince


MedlemLena Teigen

KontrollutvalgLederKåre Edvardsen


MedlemØyvind Lorentsen


VaramedlemGeir Lillegård


ValgkomiteLederEldar Løkseth

VaramedlemMads-Øyvind Estensen