Utmelding fra klubben

Postet av Midt-Troms Golfklubb den 29. Des 2023

Styret viser til pkt. 10 i medlemsbetingelsene:

Utmelding må skje skriftlig pr. e-post innen 31. desember. Utmelding etter denne dato medfører en avgift tilsvarende NGF´s klubbavgifter (medlemskap over 20 år, medlemsbladet og IT-avgift). Utmeldingen blir registrert i Golfbox uavhengig av om avgiften betales eller ikke, og medlemsstatus blir satt til tidligere medlem. Dersom avgiften ikke betales vil også medlemmet har noe økonomisk utestående fremkomme i medlemsprofilen, og dette vil medføre at innmelding i ny klubb ikke lar seg gjøre.

Kontaktskjema:
https://www.midttromsgolf.no/next/p/52435/kontakt-oss

E-post:
post@midttromsgolf.no


styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.