«Instruktørkorps» - Midt-Troms Golfklubb

Postet av Midt-Troms Golfklubb den 12. Mai 2022

I løpet av golfsesongen 2022, vil MTGK motta besøk av ansatte fra firmaer/bedrifter, i form av sponsor- eller bedriftsbesøk. Dette vil skje på ettermiddag/kveldstid.

Intensjonen med slike besøk, er å gi de besøkende informasjon og opplevelser av hva det å spille golf innebærer. Samtidig er det en anledning for oss å markedsføre golf, for på sikt å oppnå flere medlemmer.

Et slikt besøk starter med ca. en halv times presentasjon av klubben, golfanlegget og formaliteter som må til for å kunne bli golfspiller (bl.a. VTG-kurs) på klubbhuset.

Deretter legges det opp til ca. 2 timers golfopplevelser i praksis på drivingrangen og puttegreenen/nærspillområdet (ca. en time på hver plass). Vanligvis deles de besøkende i to grupper, og rullerer mellom de to aktivitetene.

Info-delen på klubbhuset tar markedskomiteen seg av.

Til å gjennomføre den praktiske delen, trenger vi hjelp av våre medlemmer. Vi ønsker å opprette et «instruktørkorps» på 10-12 personer, gjerne av begge kjønn.

For hvert enkelt besøk, blir disse kontaktet mht. om det passer å bidra. Erfaringsmessig vil det være behov for 2-4 instruktører ved et slikt besøk.

Vi ønsker at instruktørkorpset i størst mulig grad, skal bestå av medlemmer som ikke er valgt inn i klubbens styre eller komiteer (de tillitsvalgte bruker fra før av mye dugnadstid for MTGK).

Før vi mottar sponsor- eller bedriftsbesøk vil en av våre trenere, Hans Tore Asphaug, ha ei 1-2 timers samling med de som skal utgjøre instruktørkorpset. Dette for å vise øvelser, sette sammen og kvalitetssikre opplegget.

Disse besøkene vil være et viktig ledd i å gi noe tilbake til våre sponsorer, markedsføre golf som aktivitet så vel som på sikt få flere golfspillere til MTGK. 

Vi håper derfor at nettopp også DU melder deg for å ta i et tak og hjelpe klubben til å gjennomføre disse tiltakene😊.

 

Send e-post (bjute@online.no) eller SMS (93 44 08 78) innen onsdag 1. juni.

Oppgi navn, e-postadresse og tlf.nr.

 

For Markedskomiteen MTGK:        Bjørnar Uteng & Simen InderhaugKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.