Takk for i år !

Postet av Midt-Troms Golfklubb den 23. Okt 2023

Jeg ønsker å rette en stor takk til alle medlemmene våre som har lagt ned utallige dugnadstimer gjennom sesongen. Uten denne innsatsen er ikke klubben i stand til å drifte etter nåværende modell. Vi håper derfor at flere medlemmer deltar mer aktivt neste sesong slik at vi kan fordele belastningen på flere.

Videre vil jeg rette en stor takk til Finnkroken Golfpark AS som har driftet anlegget på en forbilledlig måte. Banen blir bare bedre og bedre for hvert år, og kanskje litt enklere også?

Takk for i år!

-leder
Ferdighus Open onsdagsgolf ferdig for i år

Postet av Midt-Troms Golfklubb den 2. Okt 2023

Avslutningsrunder Ferdighus Open onsdagsgolf ble gjennomført på en regnfull søndag, 1. oktober 2023. 15 deltakere på scramble og 16 på slagspill må kunne sies være imponerende, været tatt i betraktning. Oppdatert resultatliste sammenlagt, der man måtte ha minimum 3 deltakelser i scramble og 5 deltakelser i slagspill for å telle med i sammendraget finner dere under "Turneringer" på hjemmesiden. De 3 og 5 beste resultatene teller i sammendraget. 

Det nevnes spesielt at Jan Eirik Henriksen, som i fjor, utmerker seg som den eneste som har deltatt på alle onsdagsgolfene

Premiering sammenlagt etter Ferdighus Open onsdagsgolfen (og årets Matchplay) ble gjennomført etter rundene med en humørfylt gjeng i klubbhuset. I tillegg ble det gjennomført et lotteri basert på deltakelsen i årets onsdagsgolf, der antall lodd tilsvarte antall deltakelser.


Følgende fikk premie i de ulike klasser:

Scramble:

1. Lena Teigen  - 23

2. Leila A. Alalo-Paulsen - 20

3. Roy Christiansen  - 20

4. Torbjørn Sundheim  - 19


Slagspill:

Damer:

1. Mai-Ann M. Nergård  5


Damer HCP:

1. Lena Teigen  - 10

2. Britt Lena Lundberg  7


Herrer:

1.Geir Arild Johnsen  - 4

2. Jarle Hegstad  0

3. Jan Eirik Henriksen  3


Herrer HCP:

1. Bjørn Schulstad  3

2. Geir Norli  33


Uavhentede premier ligger i klubbhuset.

Vi i turneringskomiteen takker spesielt Ferdighus, Torbjørn Sundheim (og firmaene Lians og Stilig sine bidrag) og Tonje Prince og ladiene for flotte og avgjørende gode bidrag til premiebordene.

Avslutningsvis takk til alle deltakerne i årets Ferdighus Open onsdagsgolf.!!


Sportslig hilsen

Turneringskomiteen