Innkalling til årsmøte 2022

Innkalling til årsmøte 2022


Arrangør: Midt-Troms Golfklubb
Påmeldingsfrist: 16.03.2022 19:00

Tid


Sted

Vis kart

Til medlemmene i Midt-Troms Golfklubb

Bardufoss 16. februar 2022


Innkalling til årsmøte i Midt-Troms Golfklubb 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Midt-Troms Golfklubb.

Årsmøtet avholdes 23. mars kl. 18.00 på Bardufosstun.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 9. mars 2022 til styret@midttromsgolf.no. Bruk gjerne vedlagte mal.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på e-post.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Midt-Troms Golfklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Midt-Troms Golfklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan dette rettes til styret på e-post adresse styret@midttromsgolf.no.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Forslag til årsmøte i Midt-Troms Golfklubb

Fra: [navn på forslagsstiller]

Tittel på forslag: [skriv inn tittel]


Forslag:

[Her skal forslaget skrives nøyaktig i den ordlyd det ønskes vedtatt. Begrunnelsen for forslaget skal fremgå i begrunnelsen under.] 

Begrunnelse:

[Her skal forslagsstillers begrunnelse for å fremme forslaget presenteres.] [Sted og dato] 


_______________

[signatur/ evt elektronisk med e-post]

[Navn på forslagsstiller]

 

Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.