SAMMENSETNING AV STYRET OG KOMITEER ETTER ÅRSMØTET 20. MARS 2020

Styret


Leder
Simen Utvik Inderhaug
970 12 708
simen.inderhaug@avinor.no
Nestleder
Eldar Løkseth
934 40 333
eldarloekseth@gmail.com
Styremedlem
Terje Solstad957 94 777terje.solstad@gmail.com
Styremedlem
Bjørnar Uteng
934 40 878
bjute@online.no
Styremedlem/Kasserer
Geir Lillegård
920 64 160
kasserer@midttromsgolf.no

styret@midttromsgolf.no


Turneringskomite: Roy Christiansen, Tom Erik Aarøen, Geir Arild Johnsen, Bjørn Schulstad

turnering@midttromsgolf.no

VTG/Handicapkomite: Hans-Tore Asphaug, Øyvind Lorentsen, Randi Lund

handicap@midttromsgolf.no

Sponsorkomite: Bjørnar Uteng. Vi trenger en ekstra inn her. Gi beskjed til styret dersom du kunne tenke deg å bidra.

sponsor@midttromsgolf.no

Klubbhuskomite: Tonje Prince, Jarle Hegstad, Mai Grete Velta

klubbhus@midttromsgolf.no

Barnegolfansvarlige: Jonas Gulbrandsen, Remo Koht-Johannessen

barnegolf@midttromsgolf.no

Kontrollkomite: Kåre Edvardsen, Øivind Lorentsen 

Valgkomite: Pål Samueljord, Tonje Prince, Stig Håkon Thoresen


Baneutvalg: VTG-komiteen, Arne Nergaard og Terje Solstad


Arbeidsoppgaver for komiteene.pdf


Levert av IdrettenOnline