Barnegolf

Barnegolfen var en stor sukksess i 2019, og vi viderefører dette når sesongen kommer i gang i 2020. Mer info kommer. Vil du allerede nå melde på ditt barn kan du bruke skjemaet under eller sende en mail til barnegolf@midttromsgolf.no