Lokale regler

 1. Alle veier, skilt, avstandsmerker, siktestake på hull 18 og klokka på hull 7 er uflyttbare hindringer, fritak etter regel 16.1
 2. Gule, røde og blå merkestaker er flyttbare hindringer. Regel 15.2
 3. Dersom en spiller ikke vet om hans eller hennes ball er i straffeområdet på hull 18, kan spilleren spille en provisorisk ball ved å bruke enhver av de følgende fritaksmulighetene:
  • slag-og-lengde,
  • bakover-på-linjen eller,
  • hvis den er i et rødt straffeområde, sideveis fritaksmuligheten (se regel 17.1d)

Straff for brudd på lokal regel: Generell straff

4. Når en spillers ball ikke er funnet (mistet ball) eller den er kjent eller så godt som sikkert å være utenfor banen (out of bounds), kan spilleren fortsette på følgende måte i stedet for å fortsette etter slag og lengde.

Med to straffeslag kan spilleren ta fritak ved å droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i dette fritaksområde (se regel 14.3 og vedlagte bilder):

 To anslåtte referansepunkter:

a) Referansepunkt for ball:
 
Punktet der den opprinnelige ballen er anslått å ha:

 • Kommet til ro på banen, eller
 • Sist krysset banegrensen for å gå utenfor banen.

b) Referansepunkt for fairway:
 
Punktet på fairway på hullet som spilles som er nærmest ballens referansepunkt, men ikke nærmere hullet enn ballens referansepunkt.

Mistet ball

Ball utenfor banen (Out of Bounds

 

Ved bruk av denne lokale regelen betyr «fairway» alle områder med gress i det generelle området som er klippet i fairwayhøyde eller lavere.
Denne lokale regelen er ikke tilgjengelig hvis det er spilt en provisorisk ball.
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

5. Når en spillers ball ligger i en del av det generelle området klippet i fairwayhøyde eller lavere (inkludert fringe), kan spilleren plassere ballen innenfor én køllelengde.
 Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

6. Det er ballplassering på green dersom et hullokk er i puttelinja (inntil et utbrettet scorekort).

 

 

Midlertidige regler ifm Korona

7. Korona relaterte modifiseringer av golfreglene

 

Annet

Staker angir avstand til senter green; rød= 100m, gul=150m

Plater i fairway angir avstand til forkant green; rød=100m, gul=150m

Raker skal ligge i bunker. Kjør ikke over green, tee eller mellom green og bunker.
 Ta med en pose med sand fra stativet på hull 1 og fyll i de plassene man slår opp torv. Reparer gjerne annen skade dersom du oppdager slike.

Slipp gjennom raskere spillere.Levert av IdrettenOnline