Lokale regler
 1. Steiner i bunker er flyttbare hindringer. Regel 24-1.
 2. Alle veier er uflyttbare hindringer, fritak etter regel 24-2b  
 3. Alle skilt og avstandsmerker på banen er uflyttbare hindringer, fritak etter regel 24-2b.
 4. Gule, røde og blå merkestaker er flyttbare hindringer. Regel 24-1
 5. Bruk av avstandsmåler er tillatt. Regel 14-3.
 
  Avstandsstaker angir avstand til senter green, rød= 100 m, gul= 150 m.
  Avstandsplater i fairway angir avstand til forkant green, rød=100 m, gul=150 m
  Raker skal ligge i bunker.
  Kjør ikke traller over green, tee eller mellom bunker og green
  Husk ditt ansvar, legg tilbake oppslått torv, slipp igjennom raskere spillere.
Levert av IdrettenOnline