SAMMENSETNING AV STYRET OG KOMITEER ETTER ÅRSMØTET 15. MARS 2017

Styret Navn Tlf Epost
Leder Hans-Tore Asphaug 911 26326 htasphaug@hotmail.com
Nestleder Simen Inderhaug 970 12708 simen.inderhaug@avinor.no
Kasserer Arne Nergård 941 75109 arne.nergaard@nordixnett.no
Styremedlem Geir Arne Simonsen 908 85963 gas@onos.no
Styremedlem Bjørnar Uteng 934 40878 bjute@online.no
Varamedlem Geir Lillegård 92064160 geir@lillegaard.com

Turneringskomite: Øyvind Lorentsen (leder), Inger Sæterhaug, Roy Christiansen, Andreas Pedersen, Erlend Tråsdahl,
Jonas Gulbrandsen
VTG/Handicapkomite: Hans-Tore Asphaug, Øyvind Lorentsen, Randi Lund
Markedskomite: Bjørnar Uteng (leder), Kjell Rune Martinsen, Michelle Molund, Stefan Andersen
Valgkomite: Mari-Ann Nergård, Jostein Sebergsen
Klubbhuskomite: Ingrid Krum, Leif Erik Mikkelsen, Tonje Prince, Geir Gjerpe
Driftskomite: Kenneth Bech, Halvor Bakken, Terje Solstad

Alle komiteene vil etter hvert konstituere seg med leder osv.