Mel vil bli dypt savnet og etterlater seg et tomrom som blir vanskelig å fylle.

Tiden med golfen og menneskene i klubben var noe han elsket og alltid så frem til.

Bisettelsen vil finne sted tirsdag 22. januar kl. 11 fra kapellet i Nedre Bardu.