Medlemmer med spillerett betaler ingen greenfee.

For informasjon om aksjekjøp og spillerett: Se fanen «Medlemsskap» under «Klubben»